Semtex logo

Úplná pravidla soutěže

Vyhraj se Semtexem na hrušce

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Vyhraj se Semtexem na Hrušce“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům.


 • Pořadatelem soutěže je:
 • společnost Kofola a.s.
  se sídlem Krnov - Pod Bezručovým vrchem, Za drahou 165/1, PSČ 794 01
  IČ: 277 67 680
  (dále jen „pořadatel“)

 • Zpracovatelem dat je:
 • společnost ComGate a.s.
  se sídlem Jankovcova 1596/14 a, Praha 7 – Holešovice; PSČ 170 00;
  IČ: 26508842
  (dále „Zpracovatel“)

1. Termín a místo konání soutěže:

 • Soutěž probíhá v termínu od 20. března 2017 do 23. dubna 2017 v České republice v prodejnách Maloobchodní sítě HRUŠKA, spol. s.r.o., IČ: 258 52 264, se sídlem Olomouc, Táboritů 1, PSČ 772 00 (dále jen „Hruška“) (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“). Soutěž je rozdělena do 5 soutěžních kol (dále jen soutěžní týden):
 • Soutěžní týdny:
 • 20. 3. 2017 - 26. 3. 2017

 • 27. 3. 2017 - 2. 4. 2017

 • 3. 4. 2017 - 9. 4. 2017

 • 10. 4. 2017 - 16. 4. 2017

 • 17. 4. 2017 - 23. 4. 2017

2. Účast v soutěži:

 • Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let (dále také „účastník“ nebo „soutěžící“) s  doručovací adresou na území České republiky, která splní dále uvedené podmínky.

3. Soutěžní výrobky

 • Soutěžním výrobkem se rozumí následující produkty pořadatele:
  • 2 ks Semtex 0,5 l (lze i mix)

4. Pravidla soutěže

 • Pro účast v soutěži musí účastník:
  1. v době a místě konání soutěže zakoupit soutěžní výrobek (dále jen „soutěžní výrobek“).
  2. za nákup soutěžního výrobku dle bodu (I.) dostane soutěžící u pokladny prodejny Hruška účtenku. Účtenka obsahuje soutěžní kód, který se skládá z data a času nákupu a čísla prodejny. Soutěžící zašle SMS se soutěžním kódem z účtenky na tel.č. 900 03 03. Tvar SMS: SEMTEX DDMM HHMM ČÍSLOPRODEJNY
   • kdy SEMTEX značí klíčové slovo, které identifikuje danou soutěž. Bez uvedení klíčového slova nebude SMS zařazena do soutěže
   • kdy DDMM značí den a měsíc nákupu ze soutěžní účtenky prokazující nákup soutěžních produktů
   • kdy HHMM značí hodinu a minutu nákupu ze soutěžní účtenky prokazující nákup soutěžních produktů
   • kdy ČÍSLO PRODEJNY značí prodejnu, ve které soutěžící nakoupil soutěžní produkty
  3. Cena za odeslanou SMS je 3 Kč vč. DPH. Provozovatelem SMS systému je ComGate, a.s., www.platmobilem.cz. SMS nelze zasílat prostřednictvím webového rozhraní nebo SMS brány.
 • Každý ze soutěžících je povinen pečlivě si uschovat všechny soutěžní účtenky, na základě kterých se zúčastnil soutěže. Pořadatel soutěže bude pro předání výhry požadovat doložení výherní účtenky. Pořadatel soutěže si může za účelem kontroly kdykoliv v průběhu soutěže, jakož i kdykoliv po jejím ukončení vyžádat od soutěžících soutěžní účtenky (krom výherců, kteří účtenky musí dokládat povinně) odpovídající všem soutěžním SMS, které soutěžící do soutěže zaslali; soutěžící jsou povinni na výzvu pořadatele takové účtenky předložit, jinak mohou být vyloučeni ze soutěže, a to případně i se zpětným účinkem.
 • Soutěžící se může do soutěže zapojit opakovaně, a to s novým soutěžním nákupem (unikátní čas a datum soutěžního nákupu) v rámci doby trvání soutěže, tj. získání nové účtenky, která splňuje výše uvedené podmínky.
 • Počet výher na účastníka není omezen.
 • Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří současně splní všechny stanovené podmínky. Pořadatel soutěže má právo konečného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.
 • Účastníci soutěže, kteří nesplnili podmínky účasti v soutěži, nebo jednali v rozporu s pravidly soutěže, jsou ze soutěže vyřazeni. Do vyhodnocení soutěže dále nebudou zařazeny SMS, které jsou neúplně vyplněné, neobsahují všechny údaje, či jinak nesplňují stanovené podmínky.
 • Soutěžní kód z jedné účtenky je možné do soutěže zaslat pouze jednou. Jedna účtenka = zaslání jedné SMS bez ohledu na to, kolik soutěžních produktů bylo na jednu účtenku zakoupeno.

5. Výherce, výhry v soutěži:

 • Pořadatel do soutěže vkládá následující výhry:
  • Hlavní výhra: Stiga hokej (celkem 5x)
  • Vedlejší výhra: originální hokejový dres ČR (celkem 25x)
  • Garantovaná výhra:
   1. V termínu 20. 3. 2017 – 2. 4. 2017 sleva 10% do eshopu http://fanshop.hokej.cz/ při osobním odběru nebo poštovné zdarma
   2. V termínu 3. 4. 2017 - 23. 4. 2017 sleva 20 % do eshopu www.stigahokej.cz
 • Každý týden vyhrává 5 soutěžících dres ČR a 1 soutěžící Stiga hokej.
  • Výhercem hlavní výhry se stane každý soutěžní týden jeden vylosovaný soutěžící. Losování výherců hlavní výhry proběhne ze všech platných SMS, které byly do akce v rámci trvání konkrétního soutěžního týdne řádně doručeny. Losování proběhne vždy po skončení daného soutěžního týdne. Za každý soutěžní týden bude vylosován 1 výherce a 1 náhradník. V případě, že vylosovaný výherce hlavní výhry nesplní podmínky dle těchto pravidel a ztratí tak nárok na výhru, hlavní výhra bude přidělena náhradnímu výherci. Celkem bude vylosováno 5 výherců hlavní výhry a 5 náhradníků.
  • Výhercem vedlejší výhry se stane každý týden pět soutěžících. Soutěž o vedlejší výhry je založena na principu tzv. šťastných chvilek, tedy přesně určených výherních okamžiků ve formátu DD.MM.RRRR HH:MM:SS:SSS (dále jen „šťastná chvilka“). Vedlejší výhru získá ten účastník, jehož platná SMS bude přijata jako první v pořadí od okamžiku, kdy nastane příslušná šťastná chvilka (včetně). To znamená, že výhercem takové výhry se vždy stane ten účastník, jehož soutěžní SMS bude doručena jako první v okamžiku šťastné chvilky, resp. jako první v pořadí v čase následujícím od okamžiku, kdy nastane šťastná chvilka. Každý soutěžní týden se uskuteční 5 šťastných chvilek. Po celou dobu trvání akce se uskuteční 25 šťastných chvilek.
 • Garantovanou výhru získá každý účastník, který pošle platnou soutěžní SMS a nevyhraje vedlejší výhru. Jeden účastník může získat více slevových kódů.
  1. V termínu 20. 3. 2017 – 2. 4. 2017 získá účastník slevový kód do eshopu http://fanshop.hokej.cz/.
  Tento slevový kód lze využít na 10% slevu při osobním odběru nebo poštovné zdarma.

  Pro uplatnění poštovného zdarma účastník při objednávce v eshopu zadá do poznámky slevový kód. Poštovné nebude odečteno automaticky z objednávky, ale bude odečteno následně ručně (zaslaná faktura již bude ponížená o poštovné). Pro uplatnění poštovného zdarma musí být objednávka placena převodem nebo dobírkou.

  Pro uplatnění slevy 10 % na nákup v eshopu je nutný osobní odběr a platba objednávky na prodejně. Při vyzvednutí objednávky účastník oznámí slevový kód, na základě kterého mu bude poskytnuta sleva 10 %. Na prodejně lze platit kartou nebo hotově.
  • II. V termínu 3. 4. 2017 – 23. 4. 2017 získá účastník slevový kód do eshopu www.stigahokej.cz. Tento slevový kód lze využít na 20 % slevu z nákupu.
  Pro uplatnění slevy účastník při objednávce v eshopu zadá slevový kód do pole „Vložte slevový kód“ a následně potvrdí „Ověřit promo kód“. Sleva je poté z objednávky odečtena automaticky.

6. Oznámení a předání výhry

 • Výherci jsou informováni o:
  1. výhře v soutěži o vedlejší výhru obratem formou odpovědní SMS. Výherci vedlejší výhry jsou následně kontaktováni telefonicky na soutěžním telefonním čísle a v rámci telefonátu jsou požádáni o doplnění adresy pro odeslání výhry v rámci České republiky a bude požadováno doložení soutěžních účtenek pro kontrolu do 7 dnů od telefonického kontaktu.
  2. výhře v soutěži o hlavní výhry do 5 pracovních dní od skončení časového období pro soutěžní týden, a to na telefonní číslo, ze kterého soutěžil. Výherci jsou v rámci telefonátu požádáni o doplnění adresy pro odeslání výhry v rámci České republiky a bude požadováno doložení soutěžních účtenek pro kontrolu do 7 dnů od telefonického kontaktu.
  3. získání garantované výhry obratem formou odpovědní SMS. V odpovědní SMS obdrží účastník slevový kód.
 • Nárok na vedlejší a hlavní výhru v soutěži výherci vzniká až okamžikem kladného výsledku kontroly příslušných účtenek. Po ověření nároku na výhru bude výhra odeslána výherci na uvedenou adresu.

Vedlejší a hlavní výhry se budou rozesílat po skončení každého jednotlivého soutěžního týdne, a to pouze v případě, že výherce/ci předložili a řádně zaslali své kontaktní údaje spolu s Účtenkou nebo jejím scanem ve lhůtě výše uvedené.

 • Nelze-li se výherci 3x dovolat, případně nedoloží-li výherce platné účtenky, ztrácí výherce nárok na hlavní či vedlejší výhru a taková výhra nebude zařazena zpět do soutěže.

7. Pořadatel ani technický zpracovatel dat není odpovědný za případnou technickou poruchu na straně telefonních operátorů či poskytovatele internetových služeb. Zadavatel technický zpracovatel neodpovídají za nedoručení SMS zprávy z důvodu spočívajícího na straně těchto osob.

8. Pořadatel soutěže neručí za žádné problémy související s účastí soutěžícího v soutěži či uplatněním a převzetím výher ani za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození soutěžních zásilek.

9. Pořadatel nenese zodpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním výher. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak.

10. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem jejího převzetí.

11. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu dle pravidel náleží. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.

12. Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy. Pořadatel neodpovídá za případné porušení daňové povinnosti a/nebo povinnosti uvést výhru v daňovém přiznání ze strany výherce.

13. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

14. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou.

15. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit nebo zkrátit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

16. Pořadatel soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit takového soutěžícího, u něhož bude mít podezření, že takový soutěžící dosáhl své výhry v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.

17. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj výslovný souhlas s jejími pravidly a s tím, že pořadatel je oprávněn užít v souladu s §77 a násled. zákona. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v  platném znění, bezplatně jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem podobizny, obrazové snímky a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele po dobu 5 let od skončení této soutěže.

18. Účastí v soutěži soutěžící uděluje souhlas se zpracováním všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této soutěže, tj. jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo (dále jen „údaje“) pořadatelem anebo prostřednictvím Zpracovatele pro účely vyhodnocení této soutěže a dále zařazením těchto údajů do databáze pořadatele a s jejich následným zpracováním pořadatelem anebo prostřednictvím Zpracovatele pro marketingové účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných marketingových akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, a dále pro statistické, technické a jiné personální vyhodnocení, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let)s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Účastník má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména má právo na opravu těchto osobních údajů, právo požádat pořadatele nebo Zpracovatele o vysvětlení, právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokováním nesprávných osobních údajů, provedení jejich opravy, doplnění nebo jejich likvidace. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoliv bezplatně písemně odvolán na adrese pořadatele. Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže má za následek vyřazení účastníka ze soutěže.

19. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, Zpracovatele a všech spolupracujících právnických a fyzických osob, fyzické osoby spolupracující a osoby všem shora uvedeným blízké. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoli způsobem nevyhoví těmto pravidlům.

20. Úplná pravidla jsou k dispozici na webových stránkách soutěže www.semtex-energy.cz.

21. Více informací na emailové infolince semtex@comgate.cz, která je v provozu každý pracovní den od 9.00 do 17.00 hodin.

Úvod
Produkty
Soutěž
Podporujeme
Kontakt
Facebook Semtex
SEMTEX
NA FACEBOOKU