Semtex logo
Soutěž - Kup jakékoliv 2 semtexy 0,5l v obchodech

Kdy se zapojit do soutěže?

Soutěž probíhá v termínu 5.4. – 25.4.2018 a je rozdělena do 3 kol:

Jak se zapojit do soutěže?

Nezapomeň si uschovat všechny soutěžní účtenky. Bez předložení výherní účtenky ti nemůžeme předat žádnou z výher.

Co mohu vyhrát?

1x zájezd pro dvě osoby na finále hokejového Mistrovství světa v Kodani (losujeme na konci soutěže)
30x poukázka na 6 minut létání v Hurricane Factory Praha 
(losujeme v každém kole 10 poukázek)
navíc pro každého sleva 10% do Hurricane Factory Praha 
(získá každý ihned)

Zájezd pro dvě osoby na finále hokejového Mistrovství světa v Kodani (20.5. – 21.5.2018)

Poukázka na 6 minut létání v Hurricane Factory Praha

Sleva 10% do Hurricane Factory Praha

Jak se dozvím, zda jsem vyhrál?

Jak mi bude doručena výhra?

Úplná pravidla soutěže
„Zažij se SEMTEXem hokejové šílenství na vlastní kůži“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Zažij se SEMTEXem hokejové šílenství na vlastní kůži“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům.

Pořadatelem soutěže je: Zpracovatelem dat je:
 1. Termín a místo konání soutěže:
  • Soutěž probíhá v termínu od 5. dubna 2018 do 25. dubna 2018 v České republice v  obchodní síti Globus (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).
 2. Účast v soutěži:
  • Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let (dále také „účastník“ nebo „soutěžící“) s  trvalým pobytem na území České republiky, která splní dále uvedené podmínky.
 3. Soutěžní produkt

  Soutěžními produkty se rozumí následující produkty pořadatele:

  • 0,5l nápoj Semtex v jakékoliv příchuti
   (dále jen „soutěžní produkt“).
 4. Účast v soutěži

  Pro účast v soutěži musí účastník:

  • v době a místě konání soutěže zakoupit v rámci jednoho nákupu 2 libovolné kusy soutěžního produktu.
  • uschovat účtenku prokazující nákup soutěžních produktů.
  • zaregistrovat svou účtenku (resp. její číslo) do soutěže zasláním soutěžní SMS na telefonní číslo 900 03 03 ve tvaru: GLOBUSmezeraČÍSLOÚČTENKY, např. GLOBUS 12
   • Cena odeslané SMS je 3 Kč vč. DPH.
   • Provozovatelem SMS systému je ComGate, a.s., www.platmobilem.cz. SMS nelze zasílat prostřednictvím webového rozhraní, pevné linky nebo SMS brány.
   • SMS zaslaná v jiném než zde uvedeném tvaru nemůže být do soutěže platně přijata.
   • Za soutěžícího je považována osoba, z jejíhož telefonního čísla byla odeslána soutěžní SMS. Pro účely vyhodnocení soutěže je soutěžící identifikován na základě telefonního čísla, s nímž se zapojil do akce (tedy toho telefonního čísla, ze kterého zaslal soutěžní SMS).
 5. Práva a povinnost účastníka v soutěži
  • Účastníci mohou použít kódy ze všech účtenek, které obdrží za jednotlivé nákupy. Účastníci jsou tak oprávněni registrovat neomezené množství kódů z účtenek, ale smí použít jednotlivou účtenku a její unikátní kód vždy pouze k jedné registraci. V případě, že bude do akce zaslán kód příslušející konkrétní účtence opakovaně, jedním či více účastníky, bude do akce zařazena pouze první registrace kódu této účtenky a na ostatní takové registrace nebude brán zřetel.
  • Každý ze soutěžících je povinen pečlivě si uschovat všechny soutěžní účtenky, na jejichž základě se zúčastnil soutěže. Pořadatel nebo organizátor soutěže bude pro předání výhry požadovat doložení výherní účtenky. Pořadatel soutěže si může za účelem kontroly kdykoliv v průběhu soutěže, jakož i kdykoliv po jejím ukončení vyžádat od soutěžících soutěžní účtenky (krom výherců, kteří účtenky musí dokládat povinně) odpovídající všem registracím, které soutěžící do soutěže zaslali; soutěžící jsou povinni na výzvu pořadatele takové účtenky předložit, jinak mohou být vyloučeni ze soutěže, a to případně i se zpětným účinkem.
  • Soutěžící se může do soutěže zapojit opakovaně, a to s novým soutěžním nákupem v rámci doby trvání soutěže, tj. získání nové účtenky, která splňuje výše uvedené podmínky.
  • Hlavním identifikátorem soutěžícího je telefonní číslo.
  • Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří současně splní všechny stanovené podmínky. Pořadatel soutěže má právo konečného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.
  • Účastníci soutěže, kteří nesplnili podmínky účasti v soutěži, nebo jednali v rozporu s pravidly soutěže, jsou ze soutěže vyřazeni. Do vyhodnocení soutěže dále nebudou zařazeny registrace, které jsou neúplně vyplněné, neobsahují všechny údaje, či jinak nesplňují stanovené podmínky.
 6. Výherce, výhry v soutěži
  • Pořadatel do soutěže vkládá následující výhry:

   1x zájezd pro dvě osoby na finále hokejového Mistrovství světa v Kodani (dále jen „zájezd“)
   Zájezd se koná v termínu 20.5. – 21.5.2018 a obsahuje:

   • zpáteční letenky ve třídě Economy pro dvě osoby
   • ubytování pro dvě osoby na 1 noc v 5* hotelu Nobis (cca 6 km od Royal arény, nejbližší 5* hotel) vč. snídaně
   • 2 vstupenky 1. kategorie na finále MS v hokeji 2018
   • předpokládaný letový řád:
        20.5.2018 – odlet z Prahy 11:15, přílet do Kodaně 12:35
        21.5.2018 – odlet z Kodaně 19:50, přílet do Prahy 21:10
   •       nebo odlet z Kodaně 20:00, přílet do Prahy 21:15

   30x poukázka na 6 minut létání v Hurricane Factory (dále jen „sleva“)

   Poukázka je určena pro jednu osobu a obsahuje 6 minut letu rozdělených do 4 vstupů, instruktáž, péči zkušeného instruktora a zapůjčení veškerého vybavení. Délka celého zážitku je zhruba 1,5 hodiny. Poukázku nelze rozdělit do více dnů či rezervací. Platnost, podmínky a způsob uplatnění je uveden přímo na poukázce. Další informace o poukázce lze nalézt na: www.hurricanefactory.com

   sleva 10% do Hurricane Factory (dále jen „sleva“)

   Sleva je platná pouze při nákupu na adrese: https://praha.hurricanefactory.com/produkty?label=FUN_V
   Platí pro nákup těchto voucherů: Storm, Storm off peak, Hurricane, Hurricane Plus, Family & Friends. Sleva se uplatní vložením slevového kódu do pole pro slevový kód při nákupu. Platnost slevy je do 30.9.2018.

 7. Výběr výherce a předání zájezdu
  • Výhercem zájezdu se stane jeden vylosovaný soutěžící. Do losování budou zařazeny všechny platně zaregistrované účtenky (čísla účtenek) v termínu soutěže. Losování proběhne po skončení soutěže – 26.4.2018.
  • Výherce zájezdu bude kontaktován telefonicky na soutěžním telefonním čísle bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2.5.2018. Výherce bude požádán o doložení účtenky prokazující nákup soutěžních produktů (se shodným číslem účtenky, které bylo zasláno při registraci účtenky v SMS) a  nezbytných kontaktních údajů pro předání výhry. Doložení účtenky a kontaktních údajů je nutné do sedmi dnů od zaslání výzvy.
 8. Výběr výherce a předání poukázky
  • Výhercem poukázky se stane vždy 10 vylosovaných soutěžících v níže uvedených kolech. Losování probíhá vždy ze všech platně zaregistrovaných čísel účtenek v termínu:
   1. kolo: 5.4. – 11.4.2018 (losování 12.4.)
   2. kolo: 12.4. – 18.4.2018 (losování 19.4.)
   3. kolo: 19.4. – 25.4.2018 (losování 26.4.)
  • Výherce poukázky bude o své výhře informován prostřednictvím SMS na soutěžním telefonním čísle bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dní ode dne losování. Výherci jsou v SMS požádáni o doložení účtenky prokazující nákup soutěžních produktů (se shodným číslem účtenky, které bylo zasláno při registraci účtenky v SMS) a kontaktních údajů pro předání výhry. Předání účtenky a kontaktních údajů je nutné do sedmi dnů od zaslání výzvy.
  • Soutěžící může v průběhu soutěže vyhrát pouze jednu poukázku.
 9. Výběr výherce a předání slevy
  • Slevu získá každý soutěžící, který do soutěže platně zaregistruje alespoň jednu účtenku splňující podmínky soutěže dle bodu 4. Sleva bude předána formou zaslání slevového kódu v odpovědní SMS zprávě. Jeden účastník, tedy jedno mobilní telefonní číslo, získá v průběhu soutěže pouze jednu slevu.
 10. Společná ustanovení k výhrám
  • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontroly jakékoliv z účtenek registrovaných do soutěže.
  • Nárok na výhru v soutěži výherci vzniká až okamžikem předložení platné účtenky v souladu s těmito pravidly. Pořadatel soutěže si v případě nepředložení platné účtenky vyhrazuje právo vybrat náhradního výherce.
  • Výhry budou odeslány oprávněným výhercům nejpozději do 30 dnů od ukončení soutěže prostřednictvím poštovní nebo kurýrní služby.
  • Pořadatel není odpovědný za nedoručení, zpoždění, poškození či ztrátu zásilky s výhrou. Výhry, které budou Pořadateli vráceny jako nedoručené, propadají ve prospěch Pořadatele. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
  • Soutěžící je povinen respektovat všechny podmínky pro uplatnění a užívání výhry stanovené jejich poskytovatelem a jeho podmínkami. Zejména je povinen akceptovat podmínky účasti na zájezdu pořádající cestovní kanceláře a její všeobecné obchodní podmínky. Dále je povinen akceptovat podmínky společnosti Hurricane Factory Praha s.r.o.
 11. Pořadatel není odpovědný za případnou technickou poruchu na straně telefonních operátorů či poskytovatele internetových služeb. Pořadatel neodpovídá za nedoručení SMS zprávy z důvodu spočívajícího na třetích osob (zejména mobilních operátorů).
 12. Pořadatel soutěže neručí za žádné problémy související s účastí soutěžícího v soutěži či uplatněním a převzetím výher ani za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození soutěžních zásilek.
 13. Pořadatel nenese zodpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním výher. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak.
 14. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem jejího převzetí.
 15. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu dle pravidel náleží. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.
 16. Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy. Pořadatel neodpovídá za případné porušení daňové povinnosti a/nebo povinnosti uvést výhru v daňovém přiznání ze strany výherce.
 17. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
 18. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou.
 19. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit nebo zkrátit bez udání důvodů a stanovení náhrady.
 20. Pořadatel soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit takového soutěžícího, u něhož bude mít podezření, že takový soutěžící dosáhl své výhry v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.
 21. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj výslovný souhlas s jejími pravidly a s tím, že pořadatel je oprávněn užít v souladu s §77 a násled. zákona. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v  souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem podobizny, obrazové snímky a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a  v propagačních materiálech pořadatele po dobu 5 let od skončení této soutěže.
 22. Účastí v soutěži soutěžící uděluje souhlas se zpracováním všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této soutěže, tj. jméno, příjmení, email, adresa a telefonní číslo (dále jen „údaje“) pořadatelem anebo prostřednictvím Zpracovatele pro účely vyhodnocení této soutěže a dále zařazením těchto údajů do databáze pořadatele a s jejich následným zpracováním pořadatelem anebo prostřednictvím Zpracovatele pro marketingové účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných marketingových akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i  dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, a dále pro statistické, technické a jiné personální vyhodnocení, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Účastník má právo přístupu k osobním údajům a  další práva dle § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména má právo na opravu těchto osobních údajů, právo požádat pořadatele nebo Zpracovatele o vysvětlení, právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokováním nesprávných osobních údajů, provedení jejich opravy, doplnění nebo jejich likvidace. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoliv bezplatně písemně odvolán na adrese pořadatele. Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže má za následek vyřazení účastníka ze soutěže.
 23. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, Zpracovatele a všech spolupracujících právnických a  fyzických osob, fyzické osoby spolupracující a osoby všem shora uvedeným blízké. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoli způsobem nevyhoví těmto pravidlům.
 24. Úplná pravidla jsou k dispozici na webových stránkách soutěže www.semtex-energy.cz/globus
 25. Více informací na emailové infolince info@kofola.cz.

Kontakty

Výrobce
Kofola a.s.
Za Drahou 1, 794 01 Krnov
Česká republika
tel.: 595 601 111
fax: 554 618 066
Distributor v SR
Kofola a.s.
Rajecká Lesná č. 1, 013 15 Rajecká Lesná
Slovenská republika
tel.: +421 415 072 311
fax: +421 415 072 313

Napiš nám

Dotaz byl odeslán. Děkujeme.

Úvod
Produkty
Soutěž
Podporujeme
Kontakt
Facebook Semtex
SEMTEX
NA FACEBOOKU